Securitatea Muncii

Securitatea Muncii

Pornind de la principiul obtinerii locuiri de munca sigure pentru lucratori prin implementarea unor masuri adecvate de securitatea muncii, am conceput serviciile de consultanta de specialitate in domeniu pe care dorim sa le oferim clientilor nostrii.

Pentru aceasta va prezentam  punerea noastra de a pune in practica a prevederile Legii 319 din 2006, privind securitatea si sanatatea in munca si a normelor metodologice de aplicare ale legii, prin incheierea unui contract de prestari servicii  in vederea asigurarii de consultanta si servicii specializate in domeniu,  in urmatoarele conditii:

 Securitate si sanatate in munca

 • organizarea activitatii de prevenire si protectie;
 • identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, inclusiv pentru grupuri sensibile la riscuri;
 • elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • elaborarea de instructiuni proprii;
 • stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire si stabilirea periodicitatii pentru fiecare loc de munca;
 • instruirea introductiv generala de protectia muncii si testarea cunostintelor;
 • completarea fiselor individuale de instruire de securitate si sanatate in munca;
 • elaborarea programului de instruire si testare la nivelul unitatii;
 • intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca;
 • evidenta meseriilor si a profesiilor pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • evidenta posturilor de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare;
 • evidenta posturilor de lucru care necesita testarea aptitudinilor sau control psihologic periodic;
 • identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru;
 • intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie;
 • efectuarea controlului intern al locurilor de munca cu intocmirea proceselor verbale de control si informarea angajatorului;
 • propunerea de masuri de remediere a deficientelor constatate in urma controlului intern;
 • stabilirea clauzelor privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori;