Prevenire şi control

Prevenire si control SSM si SU

PREVENIRE ŞI CONTROL

Activitatea de prevenire şi control intern al locurilor de muncă este importantă. Pentru a menţine condiţiilor de securitate si sanatate in munca la locurile de muncă, caracterul ei trebuie sa  fiie unul permanent.

Zonele cu risc ridicat şi specific sunt principalele zone ce trebuie avute în vedere în cadrul controalelor interne efectuate. În aceste zone accesul lucratorilor trebuie limitat. Lucratorii ce desfasoară activităţi în aceste  zonele trebuie să cunoască temeinic masurile stabilite în urma evaluării riscurilor.

Prin controlul periodic al locurilor de muncă se realizează o identificare a neconformităţilor. Se vor stabili apoi măsurile de remediere necesare.

Angajatorul are obligaţia de a remedia deficienţele constatate în urma controalelor interne. În acest sens va aloca resursele necesare. Astfel  locurile de muncă vor deveni sigure pentru lucratori, fără a pune  pericol viaţa sau sănătatea acestora.

Pentru implementarea corecta a masurilor de securitate si sanatate in munca este necesară o urmarire atentă a procesului.

În practică există situaţii în care măsurile propuse nu sunt eficiente  sau nu pot fi corect implementate. În aceste situaţii măsurile trebuie adaptate sau schimbate radical.

În activitatea de securitate si sanatate in munca desfaşurată, specialiştii nostrii se deplasează în locaţiile beneficiarilor şi efectuează periodic şi în mod inopinant, controale interne.

Numarul controalelor interne precum şi perioadele de realizare se stabilesc de comun acord cu beneficiarul. Planificarile se fac în funcţie de sectorul de activitate, de activitatea desfaşurată şi de riscurile identificate la locurile de muncă.

Astfel este posibil ca pentru un şantier de construcţii controlul intern să se efectueze de cateva ori pe zi, în timp ce pentru un alt obiectiv al cărui activitate se desfaşoară în domeniul comerţului să fie suficient efectuarea unui singur control pe an.

Specialiştii noştrii vor întocmi procese verbale de control, în urma controlului intern efectuat, în care vor consemna neconformităţile constatate şi vor stabili măsuri şi termene de remediere.

Procesele verbale întocmite vor fi aduse la cunoştinţa beneficiarului, urmând a fi discutate cu acesta în scopul implementării şi prioritizării masurilor propuse.

De asemenea consultanţii noştrii vor urmării modul în care masurile stabilite au fost implementate precum şi eficienţa acestor măsuri.

Distribuie acest articol pe: