LEGEA nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.1425/2006 vor fi modificate până la sfârşitul anului 2019

Ministerul Muncii şi Justiţie Sociale a iniţiat proiectul de Hotărare a Guvenului pentru a aproba strategia naţionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru perioada 2017-2020.

Strategia naţionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca prevede ca măsură în cadrul planului naţional de acţiuni, modificarea Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi a normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.1425/2006. Termenul pentru finalizare ar putea fi până la sfârşitul anului 2019.

Scopul strategiei este de a continua acțiunile specifice stabilite la nivel național ținând cont de cele 3 provocări principale stabilite la nivelul Uniunii Europene, cât și de obiectivele strategice stabilite prin Cadrul Strategic European 2014-2020 privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.
Strategia urmăreşte: prevenirea riscurilor şi promovarea unor condiţii mai sigure şi mai sănătoase la locul de muncă, menţinerea unei bune stări de sănătate a lucrătorilor, prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale şi promovarea sănătăţii angajaţilor pe parcursul întregii vieţi profesionale.

Obiectivele generale ale Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2017-2020 sunt: mai buna implementare a legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, în special în microîntreprinderi şi în IMM-uri; îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cu prioritate a celor din activităţile economice cu riscuri, din domeniile prioritare de acțiune, cu accent pe prevenirea bolilor profesionale; stimularea acţiunilor comune cu partenerii sociali, prin conştientizarea şi implicarea acestora în gestionarea aspectelor de securitate şi sănătate în muncă și materializarea unui dialog social eficient; gestionarea adecvată a problematicii lucrătorilor vârstnici în contextul fenomenului general de îmbătrânire a populației, respectiv a forței de muncă active;

Implementarea strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se va face prin realizarea obiectivelor sau acțiunilor stabilite prin planul de acțiuni care este parte integrantă din hotărâre.

Distribuie acest articol pe: