LEGEA privind reglementarea activităţii de telemunca a intrat de azi in vigoare

TELEMUNCA

De azi a intrat in vigoare Legea nr.81 din 30 Martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemunca.

Legislatie telemunca - Protectia Muncii | Smartfox.ro
Legislatie telemunca – Protectia Muncii | Smartfox.ro

Telemunca este o forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Activitatea de telemunca se bazează pe acordul de voinţă al părţilor prevazută în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adiţional la contractul individual de muncă pentru personalul existent.
Salariatul beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne şi contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor care au locul de muncă la sediul sau domiciliul angajatorului.
Angajatorul are obligaţia să asigure mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă,să asigure condiţii pentru ca salariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţi] şi sănătăţii în muncă.
Legea permite parţilor să se inţeleagă supra dotării cu tehnologie şi echipament precum şi asupra modului in care sunt intetinute şi verificate echipamentele.
Salariatului este obligat să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Conform legii ce reglementeaza activitatea de telemunca, telesalariatul are următoarele obligaţii:
a)să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate şi ia condiţiile existente ia iocuriie desfăşurării activităţii de telemuncă şi’ să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor;
b)să nu schimbe condiţiile de securitate şi sănătate în muncă de la locurile în care desfăşoară activitatea de telemuncă;
c)să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea şi sănătatea sa;
d)să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind obligaţiile lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum şi în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;
e)să respecte regulile specifice şi restricţiile stabilite de către angajator cu privire la reţele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziţie.

În căzui în care locul de desfăşurare a activităţii de telemunca, telesalariatului este la domiciliul acestuia, accesul se acordă doar în urma notificării în avans a telesalariatului şi sub rezerva consimţământului acestuia.

Distribuie acest articol pe: