Strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 a fost aprobata prin HG 191 din 2018

Strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 a fost aprobata prin HOTĂRÂREA nr. 191 din 4 aprilie 2018.

Strategia Strategia nationala in domeniul securitatii si sanatatii in munca prevede ca măsură în cadrul planului naţional de acţiuni, modificarea Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi a normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.1425/2006. Termenul pentru finalizare ar putea fi până la sfârşitul anului 2019.

Obiectivele generale ale Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2017-2020 sunt:

  • mai buna implementare a legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, în special în microîntreprinderi şi în IMM-uri;
  • îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cu prioritate a celor din activităţile economice cu riscuri, din domeniile prioritare de acțiune, cu accent pe prevenirea bolilor profesionale;
  • stimularea acţiunilor comune cu partenerii sociali, prin conştientizarea şi implicarea acestora în gestionarea aspectelor de securitate şi sănătate în muncă și materializarea unui dialog social eficient;
  • gestionarea adecvată a problematicii lucrătorilor vârstnici în contextul fenomenului general de îmbătrânire a populației, respectiv a forței de muncă active;

Implementarea strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se va face prin realizarea obiectivelor sau acțiunilor stabilite prin planul de acțiuni care este parte integrantă din hotărâre.

Distribuie acest articol pe: