Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici, aliniate la prevederile noii directive europene

Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici au fost modificate printr-o o hotărâre a Guvernulului aprobată în ședința din data de 02 August 2018, a anunțat printr-un comunicat de presă Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale.
Documentul stabilește, la nivel național, valorile-limită de expunere profesională pentru 31 de agenți chimici prevăzuți în anexa la Directiva (UE) 2017/164, ținând seama de valorile-limită orientative stabilite la nivel european.
Prin adoptatarea actului normativ,  s-a asigurat transpunerea Directivei (UE) 2017/164 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională.
În prezent, problematica agenților chimici și valorile-limită sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006.

Informație preluată din pagina Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale.

Vizualizați aici proiectul de hotărâre.

Distribuie acest articol pe: