LEGEA nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.1425/2006 vor fi modificate până la sfârşitul anului 2019

Ministerul Muncii şi Justiţie Sociale a iniţiat proiectul de Hotărare a Guvenului pentru a aproba strategia naţionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru perioada 2017-2020. Strategia naţionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca prevede ca măsură în cadrul Află mai mult »