Legislatie

Legislatie Protectia Muncii

Legea nr. 90 din 12 iulie 1996 a protectie muncii

Legislatie SSM

Codul Muncii - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – REPUBLICARE*)

HOTĂRÂRE nr. 409 din 8 iunie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune.

HOTĂRÂRE nr. 245 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.

HOTĂRÂRE nr.1014 din 30 decembrie 2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

HOTĂRÂRE nr. 1377 din 18 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric.

HOTĂRÂRE nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor.

HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă.

HOTĂRÂRE nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

HOTĂRÂRE nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară.

HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

HOTĂRÂRE nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

HOTĂRÂRE nr. 1135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit.

HOTĂRÂRE nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă.

HOTĂRÂRE nr. 1092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

HOTĂRÂRE nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj.

HOTĂRÂRE nr. 1049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran.

HOTĂRÂRE nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

HOTĂRÂRE nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

HOTĂRÂRE nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive.

HOTĂRÂRE nr. 1007 din 2 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor.

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă LEGE nr. 186 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot.

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

HOTĂRÂRE nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii.

HOTĂRÂRE nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest.

HOTĂRÂRE nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

HOTĂRÂRE nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă. LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii – REPUBLICARE LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive – Republicată.

ORDIN nr. 3577 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

Norme SSM

NSSM 1 – Norme pentru prelucrarea metalelor prin aschiere

NSSM 2 – Norme pentru sudarea si taierea metalelor

NSSM 3 – Norme pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului

NSSM 4 – Norme pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei

NSSM 5 – Norme pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica

NSSM 6 – Norme pentru transportul intern

NSSM 7 – Norme pentru transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat

NSSM 8 – Norme pentru intretinere si reparatii auto

NSSM 9 – Norme la lucrarile de foraj sonde

NSSM 10 – Norme pentru activitatea de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda

NSSM 11 – Norme pentru fabricarea geamului

NSSM 12 – Norme pentru lucrul la inaltime

NSSM 13 – Norme pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald prin forjare

NSSM 14 – Norme pentru prelucrari neconventionale (electroeroziuni, electrochimice, laseri si ultrasunete)

NSSM 15 – Norme pentru industria celulozei si hartiei

NSSM 16 – Norme pentru fabricarea acumulatorilor si pilelor electrice

NSSM 17 – Norme pentru fabricarea produselor refractare si a placilor si prafurilor folosite la turnarea otelului

NSSM 18 – Norme pentru laminarea la cald a profilurilor sarmelor si produselor plate din otel

NSSM 19 – Norme pentru evacuarea apelor uzate de la populatie si din procese tehnologice

NSSM 20 – Norme pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie)

NSSM 21 – Norme pentru fabricarea lampilor electrice, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat

NSSM 22 – Norme pentru activitati care se desfasoara la binoculare

NSSM 23 – Norme pentru transporturi rutiere

NSSM 24 – Norme pentru tratamente termice si termochimice

NSSM 25 – Norme pentru acoperiri metalice

NSSM 26 – Norme pentru activitati de vopsire

NSSM 27 – Norme pentru lucrarile de zidarie, montaj, prefabricate si finisaje in constructii

NSSM 28 – Norme pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire

NSSM 29 – Norme pentru prelucrarea azbestului

NSSM 30 – Norme pentru fabricarea, depozitarea si transportul firelor si fibrelor sintetice

NSSM 31 – Norme pentru gospodarie comunala si salubritate publica

NSSM 32 – Norme pentru exploatarea metroului

NSSM 33 – Norme pentru fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel

NSSM 34 – Norme pentru radiatii neionizante

NSSM 35 – Norme pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla

NSSM 36 – Norme pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice

NSSM 37 – Norme pentru prelucrarea automata a datelor

NSSM 38 – Norme pentru fabricarea produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii

NSSM 39 – Norme pentru producerea materialelor termo si hidroizolante

NSSM 40 – Norme pentru producerea aerului comprimat

NSSM 41 – Norme pentru executarea constructiilor inalte prin glisari si liftari

NSSM 42 – Norme pentru constructii si confectii metalice

NSSM 43 – Norme pentru extractia titeiului

NSSM 44 – Norme pentru activitatea de extractie a gazelor naturale

NSSM 45 – Norme pentru turism, alimentatie publica si transport de persoane cu instalatii pe cablu

NSSM 47 – Norme pentru fabricarea masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta

NSPM 48 – Norme pentru telecomunicatii

NSPM 49 – Norme pentru cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea substantelor toxice in activitatile din agricultura

NSSM 50 – Norme pentru sectorul cresterii animalelor

NSSM 51 – Norme pentru prelucrarea pietrelor naturale si a marmurei

NSPM 52 – Norme pentru fabricarea liantilor si azbocimentului

NSPM 53 – Norme pentru prospectiuni si explorari geologice

NSSM 54 – Norme pentru radiocomunicatii

NSPM 55 – Norme pentru extractia titeiului si gazelor prin sonde marine

NSPM 56 – Norme pentru receptionarea, conservarea, pastrarea si valorificarea produselor agricole

NSSM 57 – Norme pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

NSSM 58 – Norme pentru prelucrarea conservelor din legume si fructe si producerea sucurilor

NSPM 59 – Norme pentru fabricarea betonului celular autoclavizat

NSPM 60 – Norme pentru industria carnii si a produselor din carne

NSPM 61 – Norme pentru transporturi aeriene

NSPM 62 – Norme pentru comertul cu ridicata si amanuntul

NSPM 63 – Norme pentru prelucrarea pestelui

NSPM 64 – Norme pentru piscicultura si pescuit

NSPM 65 – Norme pentru transportul si distributia energiei electrice

NSPM 66 – Norme pentru activitatea de fabricare a furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat si a elementelor mulate din furnire sau aschii

NSPM 67 – Norme pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare

NSPM 68 – Norme pentru industria poligrafica

NSPM 69 – Norme pentru posta

NSPM 70 – Norme pentru alpinism utilitar

NSPM 71 – Norme pentru imbunatatiri funciare si irigatii

NSPM 74 – Norme pentru activitatea de valorificare a deseurilor proteice

NSPM 75 – Norme pentru instalatii frigorifice

NSPM 76 – Norme pentru fabricarea produselor de morarit si panificatie

NSPM 77 – Norme pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electrice, electrotehnice si a materialelor electroizolante

NSPM 78 – Norme pentru activitatea in turnatorii

NSPM 79 – Norme pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor

NSPM 80 – Norme pentru fabricarea cocsului si a produselor cocsochimice

NSPM 81 – Norme pentru fabrici de aglomerare

NSPM 82 – Norme pentru transporturi navale

NSPM 83 – Norme pentru elaborarea si turnarea fontei

NSPM 84 – Norme pentru elaborarea si turnarea otelului

NSPM 85 – Norme pentru activitati in domeniul sanatatii

NSPM 87 – Norme pentru fabricarea produselor lactate

NSPM 88 – Norme pentru desfacerea produselor petroliere

NSPM 89 – Norme pentru lucrari de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice

NSPM 91 – Norme pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive

NSPM 92 – Norme pentru lucrari de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri

NSPM 95 – Norme pentru prelucrarea, pastrarea, industrializarea si livrarea furajelor

NSSM 96 – Norme pentru industria de prelucrare a tutunului

NSSM 97 – Norme pentru fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale

NSPM 98 – Norme pentru fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj

NSPM 99 – Norme pentru fabricarea zaharului si a produselor zaharoase

NSPM 100 – Norme pentru industria textila

NSPM 101 – Norme pentru transportul prin conducte al gazelor naturale

NSPM 102 – Norme pentru fabricarea produselor abrazive si carbunoase

NSPM 103 – Norme pentru activitati de constructii navale

NSPM 104 – Norme pentru exploatarea stufului

NSPM 105 – Norme pentru silvicultura si economia vanatului

NSPM 106 – Norme pentru fabricarea usilor, ferestrelor, caselor prefabricate si a panourilor pentru constructii

NSPM 107 – Norme pentru transporturi pe calea ferata

NSPM 108 – Norme pentru vinificatie, fabricarea alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei si a apei minerale

NSSM 109 – Norme pentru fabricarea, depozitarea si transportul apei grele

NSSM 111 – Norme la utilizarea energiei electrice in medii normale

NSSM 112 – Norme pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si altele

NSSM 113 – Norme pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate

NSSM 114 – Norme pentru exploatari si transporturi forestiere

NSSM 115 – Norme pentru industria confectiilor din textile, blana si piele

NSSM 116 – Norme pentru transportul urban cu tractiune electrica (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si intretinere

NSSM 117 – Norme pentru fabricarea chibriturilor

Legislatie PSI - Situatii de Urgenta

HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

ORDIN nr. 1427 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare

ORDIN nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.

ORDIN nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.

ORDIN nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ.

ORDIN nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente.

ORDIN nr. 118 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement.

ORDIN nr. 1709 din 10 iunie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement.

ORDIN nr. 326 din 31 decembrie 2009 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme”, indicativ NP 127:2009.

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult.

ORDIN nr. 605 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă – Republicare*)

ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

LEGE nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.