PSI

Legislatie Situatii de Urgenta PSI - Protectia Muncii | Smartfox.ro
Legislatie Situatii de Urgenta PSI – Protectia Muncii | Smartfox.ro

PSI – Situatii de Urgenta

HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

ORDIN nr. 1427 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare

ORDIN nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.

ORDIN nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.

ORDIN nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ.

ORDIN nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente.

ORDIN nr. 118 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement.

ORDIN nr. 1709 din 10 iunie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement.

ORDIN nr. 326 din 31 decembrie 2009 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme”, indicativ NP 127:2009.

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult.

ORDIN nr. 605 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă – Republicare*)

ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

LEGE nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.