Audit SSM

Audit SSM - Protectia Muncii | Smartfox.ro
Audit SSM - Protectia Muncii | Smartfox.ro

Audit SSM

Metoda de audit SSM  vizează componenta care se referă la conformitatea cu prevederile legislaţiei în domeniul SSM.  Are ca scop evaluarea conformităţii locurilor de muncă şi a ansamblului unităţii.

Metoda de audit SSM a fost elaborată de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii Bucureşti. Are la bază metoda INCDPM de evaluare a nivelului de securitate a muncii, recunoscută şi avizată de Ministerul Muncii.

Având un caracter general, metoda de audit SSM cuprinde criterii de audit care derivă in principal din prevederile Legii nr.319/2006.

Securitatea muncii presupune absenţa pericolelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională în procesul de muncă. Această stare este, însă, o stare ipotetică spre care se tinde în toate acţiunile preventive. În realitate, există niveluri de securitate a muncii.

Auditul este un proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii dovezilor de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.

Auditul de Securitate si Sanatate in Munca este un instrument de lucru deosebit de util si eficient pentru companie, in vederea asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor si pentru evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

Obiectivele auditului constau in:

  • identificarea cerintelor legislative de SSM aplicabile in cadrul societatii;
  • aprecierea calitativa a conformitatii cu prevederile legislaţiei de protectia muncii, prin identificarea cerintelor legislative care nu sunt indeplinite total sau partial;
  • aprecierea cantitativa a conformitatii cu prevederile legislaţiei de securitatea muncii, prin determinarea nivelului de securitate pentru fiecare loc de munca;
  • stabilirea unui program de masuri pentru eliminarea neconformitatilor faţa de legislaaia in domeniul SSM.

Pentru fiecare loc de munca auditat se intreprind urmatoarele acţiuni:

  • identificarea cerintelor legislative aplicabile;
  • aprecierea conformitatii pe baza observatiilor directe, a interviurilor cu angajaţii de la locurile de muncă analizate precum si din studierea documentaţiei aferente precum: fişe individuale de instructaj, fişe tehnice de securitate etc.;
  • determinarea nivelului de securitate ca indicator sintetic in vederea stabilirii gradului de conformitate.