Coordonator SSM

Coordonator SSM - Protectia Muncii | Smartfox.ro
Coordonator SSM - Protectia Muncii | Smartfox.ro

Coordonator SSM

Managerul de proiect din cadrul companiei are obligaţia să desemneze un coordonator SSM pe durata elaborarii proiectului precum si pe durata realizarii lucrarii con form prevederilor H.G. nr.300 din 2006.

Funcţia de coordonator SSM pe durata elaborării proiectului lucrării şi funcţia de coordonator SSM pe durata realizării lucrării sau a intervenţiilor ulterioare pot fi deţinute de aceeaşi persoană.

Beneficiarul sau managerul de proiect trebuie să asigure ca, înainte de deschiderea şantierului, să fie stabilit un plan de securitate şi sănătate.

Planul de securitate şi sănătate este un document scris. El cuprinde măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier.

Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie elaborat de coordonatorul SSM pe durata elaborării proiectului lucrării.

În situaţia în care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta răspunde de elaborarea planului de securitate şi sănătate.

Pe măsură ce sunt elaborate, planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor trebuie să fie integrate în planul de securitate şi sănătate.

Planul de securitate şi sănătate trebuie să facă parte din proiectul lucrării şi să fie adaptat conţinutului acestuia.

La elaborarea planului de securitate şi sănătate trebuie:

  • să se ţină seama de toate tipurile de activităţi care se desfăşoară pe şantier şi
  • să se identifice toate zonele în care se desfăşoară lucrările.

In functie de necesitati va punem pune la dispozitie specialisti cu o experienta solida in coordonarea şi supervizarea proiectelor de santier precum:

  • intocmirea planului de securitate si sanatate in munca pentru toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii;
  • adaptearea planul de securitate si sanatate in munca la fiecare modificare adusa proiectului;
  • intocmirea planurilor proprii de securitate si sanatate in munca pentru antreprenori sau subantreprenori;
  • intocmirea registrului de coordonare;
  • completarea dosarului de interventii ulterioare;
  • participarea la intrunirile organizate de managerul de proiect;
  • stabilirea in colaborare cu managerul de proiect a masurilor generale de securitate aplicabile santierului.