Evaluare de riscuri

Evaluare risc - Protectia Muncii | Smartfox.ro
Evaluare risc - Protectia Muncii | Smartfox.ro

Evaluare de risc

Prin evaluare de risc de accidentare si imbolnavire profesionala se realizeaza o analiza a activitatilor ce au loc in unitate  pentru fiecare loc de munca sau post de lucru in parte.

O asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare in vederea eliminarii riscurilor, astfel incat locurile de munca sa fie sigure pentru lucratori.

In situatiile in care masurile propuse, nu elimina riscurile la locurile de munca, lucratorilor li se va acorda obligatoriu si gratuit echipament individual de protectie.

Metoda de evaluare de risc este medoda INCDPM, a fost avizata de Ministerul Muncii in anul 1996. Ea a fost aplicata si experimentata pana in prezent in majoritatea ramurilor industriale.

Metoda constituie un instrument de lucru util în activitatea angajatorilor şi a lucratorilor desemnati din întreprinderi, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin conform Legii 319/2006, deoarece permite:

 • compararea diverselor posturi de lucru din punct de vedere al periculozităţii, pe o scală de niveluri de risc de la 1 la 7;
 • ierarhizarea riscurilor în cadrul unui post de lucru şi alocarea optimă, pe această bază, a resurselor financiare;
 • identificarea tuturor factorilor de risc şi stabilirea dimensiunii riscurilor. Acesta reprezintă o etapă necesară pentru elaborarea normelor şi instrucţiunilor proprii de securitate a muncii;
 • elaborarea programului anual pe baza fişelor de măsuri de prevenire întocmite în urma evaluării riscurilor.

Evaluarea riscurilor presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

 • constituirea echipei de evaluare de risc;
 • descrierea sistemului de munca analizat;
 • identificarea factorilor de risc din sistemul de munca;
 • evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
 • stabilirea masurilor de prevenire si protectie necesare;

Reevaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire prefesionale se realizeaza in urmatoarele situatii:

 • in urma producerii unui eveniment;
 • la introducerea de noi echipamente de lucru sau noi tehnologii, substante ori preparate chimice;
 • la constatarea omiterii unor riscuri sau la aparitia unor riscuri noi;
 • la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apatinnand grupurilor sensibile la riscuri specifice;
 • la executarea unor lucrari speciale.