Securitatea Muncii

Servicii Protectia Muncii - Protectia Muncii | Smartfox.ro
Servicii Protectia Muncii - Protectia Muncii | Smartfox.ro

Securitatea Muncii

Pornind de la principiul obținerii de locuri de muncă sigure pentru lucrători prin implementarea unor măsuri adecvate de securitatea muncii, am conceput serviciile de consultanţă de specialitate in domeniu pe care dorim să le oferim clienților noști.

Pentru aceasta, vă prezentăm  punerea noastră de a pune în practică prevederile Legii 319 din 2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă şi a normelor metodologice de aplicare a legii, prin încheierea unui contract de prestări servicii  în vederea asigurării de consultanţă şi servicii specializate în domeniu,  în următoarele condiții:

 Securitate şi sănătate în muncă

 • organizarea activității de prevenire şi protecție;
 • identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, inclusiv pentru grupuri sensibile la riscuri;
 • elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecție;
 • elaborarea de instrucțiuni proprii;
 • stabilirea atribuțiilor şi răspunderilor în domeniul protecției muncii, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire şi stabilirea periodicității pentru fiecare loc de muncă;
 • instruirea introductiv generală de protecția muncii şi testarea cunoștințelor;
 • completarea fişelor individuale de instruire de securitate şi sănătate în muncă;
 • elaborarea programului de instruire şi testare la nivelul unităţii;
 • întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav şi iminent;
 • întocmirea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific;
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă;
 • evidenţa meseriilor şi a profesiilor pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • evidenţa posturilor de lucru al cărui personal necesită examene medicale suplimentare;
 • evidenţa posturilor de lucru care necesită testarea aptitudinilor sau control psihologic periodic;
 • identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru;
 • întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;
 • efectuarea controlului intern al locurilor de muncă cu întocmirea proceselor verbale de control şi informarea angajatorului;
 • propunerea de măsuri de remediere a deficienţelor constatate în urma controlului intern;
 • stabilirea clauzelor privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori;