Situatii de Urgenta si PSI

Situatii de urgenta PSI - Protectia Muncii | Smartfox.ro
Situatii de urgenta PSI - Protectia Muncii | Smartfox.ro

Situatii de urgenta

Oferim celor interesati servicii de consultanţă in situatii de urgenta si PSI pentru elaborarea actelor de autoritate şi evidenţelor specifice, precum şi în organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă in conformitate cu prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007 şi Dispoziţiilor generale specifice diferitelor destinaţii şi spaţii aprobate prin Ordinul nr.262/2010, Ordinul nr.187/2010, Ordinul nr.211/2010, Ordinul nr.118/2010.

Serviciile sunt urmatoarele:

 • propunerea de includere in bugetul societatii a fondurilor necesare organizarii activitatii de apărare împotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
 • intocmirea dispozitiilor privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
 • intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si atributiile salariatilor la locurile de munca;
 • intocmirea dispozitiilor privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
 • intocmirea dispozitiilor privind organizarea instruirii  personalului;
 • propunerea de clauze in conventii sau contracte privind raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile;
 • stabilirea de masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
 • instruirea si testarea tuturor salariatilor pentru situatii de urgenta. Consemnarea instruirii in fisele individuale de instruire in situatii de urgenta;
 • elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca precum: tematica de instruire si a graficului de instruire;
 • consultanta privind marcarea pericolului de  incendiu  prin  montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare;
 • organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuării bunurilor. Intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;
 • stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor si bunurilor;
 • efectuare periodica a controalelor cu intocmirea proceselor verbale de control si informarea angajatorului;
 • planificarea exercitiilor de evacuare;
 • organizare si executarea exercitiilor de evacuare in caz de urgenta si intocmirea unui raport asupra modului in care s-a desfasurat exercitiul.