Servicii

Protectia Muncii

Protectia muncii reprezintă ansamblul de acțiuni și măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, pentru eliminarea factorilor de risc și accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucrătorilor și a reprezentanților lor.

Servicii Protectia Muncii - Protectia Muncii | Smartfox.ro
Servicii Protectia Muncii - Protectia Muncii | Smartfox.ro

Securitatea Muncii

 • organizarea activitatii de prevenire si protectia muncii;
 • identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, inclusiv pentru grupuri sensibile la riscuri;
 • elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • elaborarea de instructiuni proprii;
 • stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire si stabilirea periodicitatii pentru fiecare loc de munca;
 • instruirea introductiv generala de protectia muncii si testarea cunostintelor;
 • completarea fiselor individuale de instruire de securitate si sanatate in munca;
 • elaborarea programului de instruire si testare la nivelul unitatii;
 • intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca;
 • evidenta meseriilor si a profesiilor pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • evidenta posturilor de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare;
 • evidenta posturilor de lucru care necesita testarea aptitudinilor sau control psihologic periodic;
 • identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru;
 • intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie;
 • efectuarea controlului intern al locurilor de munca cu intocmirea proceselor verbale de control si informarea angajatorului;
 • propunerea de masuri de remediere a deficientelor constatate in urma controlului intern;
 • stabilirea clauzelor privind protectia muncii la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori;

Evaluare riscuri

Angajatorul are obilgatia legala de a evalua riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de munca sau post de lucru in parte, inclusiv pentru lucratorii ce se incadreaza in categoria grupurilor sensibile la riscuri specifice.

Evaluarea riscurilor presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

 • stabilirea clauzelor privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori;
 • constituirea echipei de evaluare;
 • descrierea sistemului de munca analizat;
 • identificarea factorilor de risc din sistemul de munca;
 • evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
 • stabilirea masurilor de prevenire si protectie necesare;

Prin evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala se realizeaza o analiza a activitatilor ce au loc in unitate  pentru fiecare loc de munca sau post de lucru in parte.

O asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare in vederea eliminarii riscurilor, astfel incat locurile de munca sa fie sigure pentru lucratori.

In situatiile in care masurile propuse, nu elimina riscurile la locurile de munca, lucratorilor li se va acorda obligatoriu si gratuit echipament individual de protectie.

Metoda de evaluare este medoda INCDPM, avizata de Ministerul Muncii in anul 1996 si experimentata pana in prezent in majoritatea ramurilor industriale.

Reevaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire prefesionale se realizeaza in urmatoarele situatii:

 • in urma producerii unui eveniment;
 • la introducerea de noi echipamente de lucru sau noi tehnologii, substante ori preparate chimice;
 • la constatarea omiterii unor riscuri sau la aparitia unor riscuri noi;
 • la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apatinnand grupurilor sensibile la riscuri specifice;
 • la executarea unor lucrari speciale

Audit SSM

Auditul este un proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii dovezilor de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.

Auditul de Securitate si Sanatate in Munca este un instrument de lucru deosebit de util si eficient pentru companie, in vederea asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor si pentru evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

Obiectivele auditului constau in:

 • identificarea cerintelor legislative de SSM aplicabile in cadrul societatii;
 • aprecierea calitativa a conformitatii cu prevederile legislaţiei de protectia muncii, prin identificarea cerintelor legislative care nu sunt indeplinite total sau partial;
 • aprecierea cantitativa a conformitatii cu prevederile legislaţiei de securitatea muncii, prin determinarea nivelului de securitate pentru fiecare loc de munca;
 • stabilirea unui program de masuri pentru eliminarea neconformitatilor faţa de legislaaia in domeniul SSM.

Pentru fiecare loc de munca auditate se intreprind urmatoarele acţiuni:

 • identificarea cerintelor legislative aplicabile;
 • aprecierea conformitatii pe baza observatiilor directe, a interviurilor cu angajaţii de la locurile de muncă analizate precum si din studierea documentaţiei aferente precum: fişe individuale de instructaj, fişe tehnice de securitate etc.;
 • determinarea nivelului de securitate ca indicator sintetic in vederea stabilirii gradului de conformitate.

Metoda de audit  a fost elaborată de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii Bucureşti şi are la bază metoda INCDPM de evaluare a nivelului de securitate a muncii, recunoscută şi avizată de Ministerul Muncii.

Coordonator SSM

Managerul de proiect din cadrul companiei are obligaţia să desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata elaborarii proiectului precum si pe durata realizarii lucrarii.

In functie de necesitati va punem pune la dispozitie specialisti cu o experienta solida in protectia muncii specializati coordonarea şi supervizarea proiectelor de santier precum:

 • intocmirea planului de securitate si sanatate in munca pentru toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii;
 • adaptearea planul de securitate si sanatate in munca la fiecare modificare adusa proiectului;
 • intocmirea planurilor proprii de securitate si sanatate in munca pentru antreprenori sau subantreprenori;
 • intocmirea registrului de coordonare;
 • completarea dosarului de interventii ulterioare;
 • participarea la intrunirile organizate de managerul de proiect;
 • stabilirea in colaborare cu managerul de proiect a masurilor generale de securitate aplicabile santierului.

PSI - Situatii de Urgenta

Serviciile PSI oferite sunt:

 • propunerea de includere in bugetul societatii a fondurilor necesare organizarii activitatii de apărare împotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
 • intocmirea dispozitiilor privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
 • intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si atributiile salariatilor la locurile de munca;
 • intocmirea dispozitiilor privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
 • intocmirea dispozitiilor privind organizarea instruirii  personalului;
 • propunerea de clauze in conventii sau contracte privind raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile;
 • stabilirea de masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
 • instruirea si testarea tuturor salariatilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta, consemnarea instruirii in fisele individuale de instruire in domeniul situatiilor de urgenta;
 • elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca precum: tematica de instruire si a graficului de instruire;
 • consultanta privind marcarea pericolului de  incendiu  prin  montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare;
 • organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuării bunurilor, prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;
 • stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor si bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului;
 • efectuare periodica a controalelor cu intocmirea proceselor verbale de control si informarea angajatorului;
 • planificarea exercitiilor de evacuare;
 • organizare si executarea exercitiilor de evacuare in caz de urgenta si intocmirea unui raport asupra modului in care s-a desfasurat exercitiul.

Instruire SSM si SU Online

Suntem pregătiţi să vă oferim cele mai bune servicii de instruire şi testare online pe una dintre cele mai moderne şi intuitive platforme de e-Learning.

Specialiştii noştrii lucreaza permanent pentru crearea de materiale de instruire prietenoase si le revizuiesc periodic pe cele existente pentru ca lucratorii sa aiba o experienta cat mai placuta la interactiunea cu acestea.

Platforma de instruire online vine in ajutorul companiilor pentru a eficientiza procesul de instruire SSM si SU si testare a cunostintelor.

Dedicata in principal clientilor nostrii, platforma a fost construita astfel incat lucratorii unei companii, dupa inregistrare si autentificare, vor avea acces numai la materialele de instruire si testare ale propiei companii precum si la cursurile care sunt vizibile pentru orice vizitator al sitului.

Cursurile afisate pot fi accesate de catre orice utilizator inregistrat care va putea cumpara accesul pentru cursul pe care doreste sa il urmeze.

In functie de tematica abordata, materialele incarcate in curs pot fi sub forma de text, prezentare PowerPoint, pdf sau format video incarcat pe platformele Youtube sau Vimeo.

Cursurile sunt compuse in mai multe lectii, care necesita o durata minima de parcurgere.

Testarea cunostintelor se face fie la finalul cursului  fie la finalul unui modul format din mai multe lectii.

Pentru cursurile cumparate de utilizatori, avand in vedere faptul ca certificam cunostintele prin diplome de participare, pentru promovarea testului este necesar ca 80% dintre raspunsuri sa fie corecte. In cazul in care utilizatorii nu vor realiza punctajul pentru promovarea testului, ei vor putea relua cursul si relua testarea. Cursul si testarea vor putea fi repetate de maximum 3 ori, iar in situatia in care utilizatorul nu va reusi promovarea, cursul va fi considerat incheiat dar cunostintele nu vor fi certificate prin diploma.

Pentru cursurile destinate instruirii lucratorilor, pentru promovarea testului este necesar ca 60% dintre raspunsuri sa fie corecte. In cazul in care utilizatorii nu vor realiza punctajul pentru promovarea testului, ei vor putea relua cursul si relua testarea pana la obtinerea punctajului de promovare.

Testele pot fi cu unul sau mai mute raspunsuri corecte, iar intrebarile sunt aleatoare.