Companie

În anul 2010, făceam primul pas prin înfiinţarea companiei de consultanţă SmartFox și stabilirea echipei.

A urmat în mod firesc  conceperea unor pachete de servicii de management al securităţii muncii și situaţiilor de urgenţă care sa aibă o calitate peste media pieţei dar și un bun raport calitate-preţ.

Companie-SmartFox.ro
Companie-SmartFox.ro

Clienţii SmartFox au beneficiat de serviciile noastre fac parte dintr-o gamă diversă de industrii, precum cea farmaceutică, turism, magazine de retail, industria hotelieră, cazinouri şi distribuţie de produse pentru curăţenie profesională. Consultanţa acordată de către angajaţii și colaboratorii noștrii se regăsește într-un portofoliu impresionant de firme, în cadrul cărora am identificat și evaluat riscurile de accidentare și îmbolnavire profesională la peste 500 de locuri de muncă.

În tot acest timp ne-am adaptat cerinţelor pieţei și am creat pachete personalizate de servicii adaptate nevoilor clienţilor.

Activitatea companiei SmartFox implică atât muncă de birou, cât şi vizite pe teren, pentru o evaluare cât mai exactă. În procesul de management al securităţii muncii pentru o companie, echipa de specialişti parcurge anumiți paşi importanţi.

Primul lucru urmărit este obţinerea informaţiei prin deplasare la faţa locului şi culegerea de date din teren. Acestui pas îi urmează etapa de analiză în funcţie profilul activităţii desfașurate a factorii de risc identificaţi şi nivelul de risc rezultat. Odată efectuată analiza, propunem o serie de soluţii eficiente de organizare a activităţii.

Ultimul pas constă în implementarea celei mai potrivite variante. Varianta este aleasa de comun acord cu angajatorul sau conducerea unităţii. Consultanţii noștrii vor urmarii procesul de implemantare pentru a ne asigura că soluţia aleasa a fost corect pusă în practică.

Întregul proces este urmat de o instruire temeinică a angajaţilor. Consultanţii noştri instruiesc, si supravegheaza până la obţinerea unei funcţionări corecte a întregului mecanism.

Periodic, realizăm verificări pentru a observa în ce măsură soluţiile stabilite sunt respectate şi funcţionale.