Instruire şi testare

Instruire si testare - Protectia Muncii | Smartfox.ro

INSTRUIREA ŞI TESTAREA LUCRATORILOR

Instruirea şi testarea lucrătorilor sunt obligatorii conform legislatiei de protectia muncii si psi în vigoare. Angajatorul este obligat să ia măsuri în vederea asigurării bazei materiale necesare, a organizării activităţii de prevenire şi protecţie şi a instruirii lucrătorilor.

Instruirile se efectueaza in timpul programului de lucru, pe cheltuiala angajatorului, durata instruirii fiind considerata timp de lucru.

Instruirea lucrătorilor, cuprinde mai multe faze:

  • instruirea introductiv-generala;
  • instruirea la locul de munca;
  • instruirea periodica;

În prima etapă este parcursă instruirea introductiv generală. Lucrătorul primeşte informaţii cu caracter general asupra legislaţiei de protectia muncii, a riscurilor din unitate, a procedurilor de în caz de pericol sau urgenţă şi a măsurilor de prim ajutor si PSI.

Urmatoarele etape vor fi efectuate la locul de muncă, de către conducătorul locului de muncă. Lucratorul va primi informaţii legate de procesele de muncă desfăşurate, riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la care poate fi expus, tenologia de lucru şi măsurile de securitate ce trebuie respectate, modul corect de operare al echipamentelor tehice conform specificaţiei producătorului, proceduri şi măsuri în caz de pericol şi nu în ultimul rând măsuri de prim ajutor.

Instruirea periodica este efectuata de conducatorul locului de munca, in baza tematicilor de instruire aprobate de angajator. Intruirea periodica este efectuata in baza temetciilor de instruire si cuprinde instructiuni proprii ssm.

Prin instruirea periodică, lucrătorilor li se împrospătează cunoştinţele dobândite anterior în sesiunile de instruire introductiv generală ş instruire la locul de muncă. Este obligatoriu ca instruirile periodice se fie completate de demonstratii practice.

Instruirea periodica se  se efectueaza suplimentar in urmatoarele situatii:

  • când un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
  • când au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate în munca privind activitati specifice ale locului de munca sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri în unitate;
  • la reluarea activitatii dupa accident de munca;
  • la executarea unor lucrari speciale;
  • la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
  • la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
  • la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Prin consultanţii noştrii avem capacitatea de a instrui şi a testa până la 240 lucrători/zi.

Putem asigura prin specialiştii noştrii consultanţă şi suport de specialitate în vederea efectuării de către conducătorii locurilor de muncă a instructajului la locul de muncă şi a instructajului periodic.

De asemenea putem intocmi instructiuni proprii ssm sau revizui instructiunile existente.

Distribuie acest articol pe: