Exercitii de evcuare

Plan de evacuare - Protectia Muncii | Smartfox.ro

PLANUL DE EVACUARE

Pregatirea exerciţiilor de evacuare presupune a se consulta planul de evacuare în vederea stabilirii scenariului după care să se execute exerciţiul.

Scopul exerciţiilor de evacuare este de a asigura pregătirea  întregului personal, pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. Deaceea aceste exerciţii trebuie tratate cu seriozitate de către lucrători.

Pregătirea pentru situaţii de urgenţă cuprinde pregătirea pentru apărarea împotriva incendiilor şi pregătirea pentru situaţii de protecţie civilă.

Planificarea exerciţiilor de alarmare-evacuare se face la începutul fiecarui an, pentru tot anul în curs. Ea este aprobată de conducerea unităţii.

Cu ocazia efectuării exerciţiilor de alarmare-evacuare sunt verificate:

 • cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului în caz de incendiu;
 • modul de comportare al lucrătorilor la primirea semnalului acustic de alarmare;
 • modul de funcţionare a mijloacelor de alarmare şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
 • modul de desfăşurare a activităţilor de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase;
 • încadrarea în baremul de timp stabilit şi a timpilor operativi de evacuare şi intervenţie.

Înainte de efectuarea exerciţiului, specialiştii noştrii, vor instrui personalul ce face parte din echipele de evacuare-salvare. Împreună cu echipa de intervenţie sau serviciul privat de pompieri se va stabili scenariul după care se va desfaşura exerciţiul. Se va urmari planul de evacuare în timpul în care se va desfaşura exerciţiul.

La declanşarea alarmei de incendiu:

 •  lifturile coboară în parter şi ramân cu uşile deschise;
 • se deschid trapele de evacuare fum sau pornesc sistemele de ventilaţie;
 • se declaşează instalaţia automată de stingere a incendiilor;
 • se deblochează uşile;
 • personalul de primă intervenţie se deplasează la locul izbucnirii incendiului în vedererea lichidării focarului de incendiu sau a limitării extinderii lui până la sosirea pompierilor militari;
 • se evacuează lucrătorii.

Lucrătorii încetează orice activitate. Vor consulta planul de evacuare şi se îndreaptă către ieşirile de evacuare indicate de către membrii echipelor de evacuare. Şeful echipei de evacuare este ultima persoană care părăseşte spaţiul de lucru, verificând toate încăperile. Persoanele cu handicap, femeile gravide şi persoanele în stare de şoc vor fi evacuate cu liftul. Lifturile vor putea fi operate de personalul de primă intervenţie, serviciul privat de pompieri sau pompierii militari. În funcţie de procedură, liftul va urca pânâ la ultimul nivel şi va coborâ din etaj în etaj.

Lucrătorii se vor îndrepta către locul de adunare, sau se vor depărta cel putin 50m faţă de cladire.  La locul de adunare lucratorii vor începe procedura de contabilizare pentru a confirma sau infirma prezenţa efectivului .

După încheierea exercitiului se întocmeşte un raport scris în care se consemnează modul în care a decurs exerciţiul, modul cum au fost îndeplinite obiectivele propuse, neconformităţile constatate la sistemele şi instalaţiile de alarmare şi stingere. Specialiştii noştrii vor face propuneri de remediere ale acestora.

Exerciţiile de alarmare-evacuare efectuate sunt consemnate într-un registru de evidenţă al exerciţiilor de intervenţie efectuate, al cărui conţinut este dat de Anexa nr.8 din NG aprobată prin Ordinul nr.163 din 2007.

Distribuie acest articol pe: