Cercetare evenimente

Accident de munca - Protectia Muncii | Smartfox.ro

ACCIDENT DE MUNCA

Cercetarea unui accident de munca sau a unui eveniment produs este obligatorie conform legislatiei de securitatea muncii in vigoare.

Scopul este de a stabili:

 • împrejurarile si a cauzele care au condus la producerea evenimentului;
 • reglementarile legale încalcate;
 • raspunderile si a masurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare;
 • determinarea caracterului accidentului.

Cercetarea unui accident de munca se face imediat dupa comunicare, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se efectueaza de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

Angajatorul are obligatia sa numeasca de îndata, prin decizie scrisa, comisia de cercetare a evenimentului.

Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusă din cel puţin 3 persoane.

O persoană din comisie, trebuie să fie, după caz:

 • lucrător desemnat ;
 • reprezentant al serviciului intern de prevenire şi protecţie;
 • reprezentant al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu pregătire corespunzătoare.

Persoanele numite de catre angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie sa aiba:

 • pregatire tehnica corespunzatoare;
 • sa nu fie implicate în organizarea si conducerea locului de munca unde a avut loc evenimentul
 • sa nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului.

Angajatorul care si-a asumat atributiile în domeniul protectiei muncii nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului. În acest caz va apela la servicii externe.

Daca în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiti, în comisia de cercetare numita de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate si persoane numite prin decizie scrisa de catre ceilalti angajatori.

Persoanele împuternicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul:

 • sa ia declaratii scrise;
 • sa preleveze sau sa solicite prelevarea de probe necesare cercetarii;
 • sa solicite sau sa consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat sa le puna la dispozitie în conditiile legii.

Cheltuielile necesare prelevarii si analizarii probelor în vederea cercetarii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.

Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competenţe potrivit prevederilor legale să efectueze expertize tehnice, iar aceştia trebuie să răspundă solicitării.Expertizele tehnice întocmite vor face parte integrantă din dosarul de cercetare a evenimentului.
Cheltuielile aferente efectuării expertizelor, precum şi cele necesare analizării probelor prelevate cu ocazia cercetării se suportă de către angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face răspunzător de organizarea activităţii în urma căreia s-a produs evenimentul.

Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va încheia în cel mult 10 zile lucrătoare calculate de la data producerii.

Distribuie acest articol pe: