Ordinul nr. 1884 din 2018 privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie

Ordinul nr. 1884 din 2018 privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie,

a intrat în vigoare în data de 28.08.2018 o dată cu publicarea sa în Monitorul Oficial nr.740.
Ordinul nr. 1884 din 2018, stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile de depozitare a muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, în vederea avizării de către inspectoratul teritorial de muncă.
Prevederile se se aplică armurierilor, intermediarilor şi persoanelor juridice, care deţin spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie.
Procedura de avizare stipuleaza că avizul se solicită de către armurieri, intermediari şi persoanele juridice, inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se află spaţiul de depozitare, care eliberează documentul şi are valabilitatea este de 1 an.
În cazul în care spaţiul de depozitare avizat este modificat, trebuie să se obţină un nou aviz al inspectoratului teritorial de muncă. Modificările se fac numai în baza unui proiect de execuţie elaborat de către un proiectant autorizat.

Vizualizaţi aici Ordinul nr. 1884 din 2018

Distribuie acest articol pe: