Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici, aliniate la prevederile noii directive europene

Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici au fost modificate printr-o o hotărâre a Guvernulului aprobată în ședința din data de 02 August 2018, a anunțat printr-un comunicat de Află mai mult »

LEGEA nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.1425/2006 vor fi modificate până la sfârşitul anului 2019

Ministerul Muncii şi Justiţie Sociale a iniţiat proiectul de Hotărare a Guvenului pentru a aproba strategia naţionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru perioada 2017-2020. Strategia naţionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca prevede ca măsură în cadrul Află mai mult »