LEGEA privind reglementarea activităţii de telemunca a intrat de azi in vigoare

TELEMUNCA De azi a intrat in vigoare Legea nr.81 din 30 Martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemunca. Telemunca este o forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, în alt loc Află mai mult »

Regulamentul privind mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă

Reglementarile specifice stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din Află mai mult »

LEGEA nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.1425/2006 vor fi modificate până la sfârşitul anului 2019

Ministerul Muncii şi Justiţie Sociale a iniţiat proiectul de Hotărare a Guvenului pentru a aproba strategia naţionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru perioada 2017-2020. Strategia naţionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca prevede ca măsură în cadrul Află mai mult »